บริษัท ที วาย แอล ไล้ท์ติ้ง จำกัด จำหน่ายเทปไฟ LED คุณภาพดี สำหรับไฟตู้โชว์สินค้า ไฟตู้เพชร ไฟตู้โชว์นาฬิกา ไฟตู้โชว์เครื่องสำอางค์แบรนด์เนมต่างๆ โดยมีเทปไฟรุ่นต่างๆ ให้เลือกขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้าโชว์ ลูกค้าควรเลือกเทปไฟ LED ที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากความสว่าง (Lumen) อุณหภูมิสี (Color temperature) ที่เหมาะสมสำหรับสินค้าเป็นหลัก เพื่อให้สินค้าได้รับความสนใจและเกิดการซื้อขาย บริษัทฯได้รับความไว้วางใจจากสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำระดับโลกให้เป็นผู้จำหน่ายเทปไฟ LED สำหรับตู้โชว์สินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

TYL Lighting Co.,Ltd for the supply of good quality LED Ribbon lighting for showcase product, diamond, watches, brand name cosmetic and etc. We have led ribbon with different versions. Depending on the type of products to show. Customers should select the appropriate LED on the tape based on the brightness (Lumen) White (Color temperature) for a product. In order to get the product and the market. The company has won the trust of the world's leading brands to the vendor tape the LED showcase products for both domestic and foreign..

 
 
 
 
 
 
 

TYL Lighting Co.,Ltd.
2154 /14 Sukhumvit Road, Bangchark
Prakanong, Bangkok 10260 Thailand
Contact
 
Tel :  02 332 4800-2 , 02 322 4733
Mobile : 092 265 1119
Fax : 02 332 4801